tikilen
banner1

önüm

Halkara müşderiler üçin HENAN WHEAT Hytaýdan gelýän önümleri üpjün edýär we eksport edýär

has köp >>

biz hakda

OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.

kompaniýa_img

näme edýäris

Halkara üpjün ediji, hünärmen öndüriji we umumy halkara söwdagäri hökmünde kompaniýanyň ýeke-täk işi glýuten we belok önümleri pudagynda has çuňňur işlemekdir.Kompaniýa (gysgaldylan “HENAN WHEAT”) iki sany ýokary derejeli bugdaý önümleri zawodlarynyň hemmesine gatnaşdy, iki sany uly maşyn öndürýän zawodyň paýnamalarynyň bir bölegini paýlaşdy we Hytaýda birnäçe birinji derejeli topar kärhanalary bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi…

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, Önümlerimiz, täzelikler we ýörite teklipler barada iň soňky maglumat.

Sorag
 • TEHNOLOGI .A

  TEHNOLOGI .A

  Täze tehnologiýany özgertmek tertibi, ýokary hilli önümleri gözlemek

 • ŞAHSY .ET

  ŞAHSY .ET

  Kompaniýa köp sanly zehin bilen tanyşdyrýar, taslamalary gözleýär we müşderiler üçin jogapkärdir

 • Gözleg

  Gözleg

  Müşderiniň dürli zerurlyklary üçin hünär gözleg taslamasy topary

amaly

Bizde siziň üçin professional gözleg we ösüş topary bar.

 • kategoriýa03
 • kategoriýa02 (1)
 • kategoriýa04
 • Baş sahypa_Banner_2-1-1
 • 500 500

  Kärhana

 • 1000 1000

  Satuw mukdary

 • 50 50

  Countryurt

 • 2005 2005

  Döredildi

 • 24 24

  Çalt hyzmat

habarlar

Nireden gelen bolsaňyz, size näme gerek bolsa, diňe biziň bilen habarlaşmak gerek.

Habar merkezi

Habar merkezi

Senagat täzelikleri barada has giňişleýin öwreniň

Burçlar üçin peýdalar

Burçlar üçin peýdalar Poroşok balyk tutmakda aýrylmaz çeňňek bolup, t ýagdaýyny düzmekde möhüm rol oýnaýar ...
has köp >>

Azyk senagatynda glýuteniň ulanylmagy

Glýuteniň azyk senagatynda ulanylmagy Glýuteniň 70% -80% belok massasy bar, dürli aminokislotalardan durýar we ...
has köp >>