baş_banner

Senagat habarlary

 • Global galla üpjünçiligi we isleg görnüşinde düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi

  Global galla üpjünçiligi we isleg görnüşinde düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi

  Dünýädäki azyk howpsuzlygy ýagdaýy barha çylşyrymlaşýar we azyk howpsuzlygynyň çäginde düýpli üýtgeşmeler bolýar.Iýmitiň bioenergetika tarapyndan köp mukdarda sarp edilmegi, häzirki global azyk üpjünçiligi we isleg görnüşiniň üýtgemeginiň esasy sebäbi.Gaýtadan ...
  Koprak oka
 • Uzak wagtlap dowam edýän halkara azyk krizisi dünýäni gurşap alýar

  Uzak wagtlap dowam edýän halkara azyk krizisi dünýäni gurşap alýar

  şu ýyl (2021) 22-nji maýda Hytaýda meşhur oba hojalygy alymy we gibrid tüwiniň deňi-taýy bolmadyk atasy akademik uanuan Longping aradan çykdy.Theurduň hemme ýerinde ýas tutýarys we Hytaýyň azyk howpsuzlygy meselesini çözendigi üçin ýuanyň atasynyň ýolbaşçylygyndaky topara tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris.Belki Hudaý c ...
  Koprak oka